PESEES :

8h00/8h30 : cadets -46, -50, -55, -60 kg

9h30/10h00 : cadets -66, -73, -81, -90, +90 kg

13h00/13h30 : cadettes